Warsztat 4 - JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, REST

Celem warsztatu jest napisanie pełnej i funkcjonalnej aplikacji frontendowej do katalogowania książek metodą REST.Projekt składa się z dwóch części: przygotowany wcześniej serwer implementuje klasę Book mającą swój identyfikator, isbn, tytuł, autora, wydawcę i gatunek, natomiast warstwa kliencka, napisana w HTML-u oraz JavaScripcie, komunikuje się z serwerem za pomocą AJAX i po najechaniu myszką na element zawierający tytuł książki pobiera w formacie JSON dane o książce a następnie wyświetla je poniżej.